Business Intelligence

Quan parlem de Business Intelligence, ens referim al conjunt s’estratègies i eines orientades a la administració i creació de coneixement mitjançant l’anàlisi de dades existents, amb l’objectiu és facilitar la presa de decisions.

Mitjançant eines d’ETL o ELT (extract, transform & load) s’extreuen les dades de diferents fonts, es processen i preparen per a carregar-les a un magatzem de dades (datawarehouse).

Les tècniques d’intel·ligència analítica possibiliten el modelatge de les representacions de consultes per a crear quadres de comandament (dashboards) per a la presentació d’informes (reports).

Les característiques principals són:

  • Accessibilitat de la informació
  • Suport en la presa de decisions
  • Orientació a l’usuari final

Relational ofereix el seu “expertise” en les diferents etapes d’un Business Intelligence:

  • Disseny de DataWarehouse en model estrella / floquet de neu
  • Disseny de processos ETL per a l’obtenció de diferents fonts de dades
  • Explotació de la informació mitjançant informes