Desenvolupament d’aplicacions web

Hi ha certes necessitats particulars de cada empresa que no queden cobertes a través de cap estàndard tecnològic. Relational ofereix la possibilitat de cobrir aquestes necessitats desenvolupant aplicacions web a mida.

Moltes empreses gestionen les seves dades de forma segmentada mitjançant diferents eines (excel, access, etc.). Amb el temps, es poden descontrolar i impliquen un gran esforç per a centralitzar-ne la gestió. Per això, oferim la possibilitat d’unificar tota la gestió mitjançant una eina desenvolupada a mida accessible vía internet o intranet.

Exemples de solucions web a mida:

 • Integració de sistemes
 • Formularis d’inscripció
 • Avaluació i compensació d’empleats
 • Sistemes de geolocalització
 • Càrrega i explotació de dades
 • Sistemes de facturació
 • Control Horari
 • Gestor d’enviament d’e-mails personalitzats
 • Enquestes
 • Solucions web-mobile
 • Tot allò que pugui necessitar i que no cobreixi un estàndard

Relational ofereix el seus serveis en diferents tecnologies: